Wettelijke kennisgeving


Aansprakelijkheid

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol op zich van gebruiker, die zich verbindt tot de naleving en strikte naleving van de bepalingen die hierin worden uiteengezet, evenals alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

De aanbieder is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de informatie op de website Betekenis van de Kleuren en voor het gebrek aan beschikbaarheid (valpartijen) van de site, die ook periodieke stops voor technisch onderhoud zal maken. Bovendien behoudt de aanbieder zich het recht voor om de informatie die op de website wordt weergegeven te wijzigen, zonder dat er een verplichting bestaat om de gebruiker vooraf in te lichten of te informeren over deze verplichtingen, wat voldoende is bij de publicatie op de website van de aanbieder.

Gebruik van cookies

De website van de aanbieder kan gebruik maken van eigen en externe cookies (kleine tekstbestanden die de server naar de computer van de gebruiker stuurt). Dit is een techniek die op het internet vaak wordt gebruikt om bepaalde functies uit te voeren, zoals het personaliseren van reclame en inhoud of webanalyses, bijvoorbeeld. U kunt meer informatie over cookies verkrijgen en uw recht om cookies te verwijderen en te deactiveren uitoefenen door toegang te krijgen tot ons Cookies Policy, waarin de procedure die moet worden gevolgd voor de meest gebruikte browsers wordt uitgelegd.

U kunt ook instructies voor het verwijderen en deactiveren van cookies verkrijgen door contact op te nemen met het bedrijf dat eigenaar is van de webbrowser die u gebruikt. Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat u onze Cookies Policy gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft.

Google Analytics

Google Analytics is een statistische gegevensanalysedienst van Google (privacybeleid ). Significado de los Colores gebruikt deze dienst om gebruiksstatistieken bij te houden.

Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen statistische gegevens over het gebruik van de website te analyseren (totaal aantal bezoeken, meest bekeken pagina’s, etc.). De door de cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om statistische informatie over het gebruik van Meaning of Colors te genereren. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. Google mag deze informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken.

U kunt gebruik maken van uw recht om de verwerking van gegevens of informatie te weigeren door het gebruik van cookies te weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren (het proces dat nodig is om cookies te verwijderen/blokkeren wordt uitgelegd voor de meest gebruikte browsers in ons Cookies Policy).

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, en door gebruik te maken van deze website, bevestigt u verder dat u ons cookiebeleid heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Google AdSense

Google, als gelieerde aanbieder van Colour Meaning, gebruikt cookies om advertenties op deze website te tonen. U kunt het gebruik van deze cookies uitschakelen door de instructies in de publiciteitssectie van het privacybeleid van Google te volgen of door de procedure te volgen in ons Cookies Policy of door contact op te nemen met het bedrijf dat eigenaar is van de webbrowser die u gebruikt.

Google maakt gebruik van gelieerde reclamebedrijven om advertenties aan te bieden wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen de informatie die zij verkrijgen door uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om u te voorzien van advertenties over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.

Als u meer informatie wilt over deze praktijk en wilt weten wat uw mogelijkheden zijn om te voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, raadpleeg dan de bovenstaande links. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, en door gebruik te maken van deze website, bevestigt u verder dat u ons cookiebeleid heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Intellectuele eigendom en gebruik van de inhoud

De website Betekenis van de kleuren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de programmering, uitgave, samenstelling en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen zijn eigendom van de aanbieder of, indien van toepassing, heeft hij een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs.

Ongeoorloofd gebruik van de inhoud die in Significance of Colors verschijnt, is verboden. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van Significance of Colours zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur en de aanbieder kan gerechtelijke stappen ondernemen.

De ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen buiten de aanbieder en die op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele controverses die met betrekking tot hen kunnen ontstaan. In ieder geval heeft de aanbieder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hen.

Om enige vorm van constatering te doen met betrekking tot mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, alsmede op de inhoud van de website, kunt u dit doen via het contactformulier dat op de website wordt bijgehouden.

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

De aanbieder garandeert niet de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, tijdigheid en bruikbaarheid van de inhoud die in de Betekenis van Kleuren staat. De link naar een website van een derde partij impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen de aanbieder en de beheerder van de gelinkte website, noch de goedkeuring of aanvaarding door de aanbieder van de inhoud die op de gelinkte website verschijnt of kan verschijnen.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten en/of diensten die worden aangeboden op websites waarnaar wordt gelinkt vanuit Meaning of Colors. De aanbieder kan geen controle uitoefenen en heeft geen controle over het feit dat er onder de gelinkte websites websites zijn waarvan de inhoud, producten en/of diensten onwettig, in strijd met de goede zeden, onwettig en/of ongepast kunnen zijn.

De meningen die worden geuit op de websites van derden waarnaar gelinkt wordt vanuit Significance of Colours geven in geen geval de mening van de aanbieder weer.

De verantwoordelijkheid voor het bezoek aan de websites van derden, gelinkt vanuit Significance of Colours, alsmede de beoordeling, consumptie, openbaarmaking, gebruik of niet-gebruik van de op deze websites aangeboden inhoud, diensten en/of producten is uitsluitend bij de gebruiker. De verantwoordelijkheid voor het bezoek aan de websites van derden, gelinkt vanuit Significance of Colours, alsmede de beoordeling, consumptie, openbaarmaking, gebruik of niet-gebruik van de op deze websites aangeboden inhoud, diensten en/of producten berust uitsluitend bij de gebruiker.

Contact

De gebruiker kan contact opnemen via onze mail:
info@significadodeloscolores.com

Plaats een reactie